Sykdom/helse

Smittefaren er stor i barnehage, det er derfor viktig at barna holdes hjemme når de er syke, og at barnehagen får beskjed ved smittsomme sykdommer. Hovedregelen er at barn med feber holdes hjemme, men man må også vurdere hvorvidt barnets allmenntilstand er av en slik karakter at det vil ha det bedre under hjemlige forhold. Dersom barnet blir syk i barnehagen vil vi ringe foreldrene og avtale når barnet skal hentes. Klikk deg inn på lenken under og les kommunelegens anbefalinger i forhold til barns sykdom.