Kompetanseplaner

Her finner dere kompetanseplan for Nordlys barnehage AS gjeldene for perioden 2022-2024 og felles plan for kvalitets- og kompetanseutvikling for offentlige og private barnehager i Lofoten (REKOM) 2023-2026,