Barnehagens verdigrunnlag

Våren og høsten 2021 har alle ansatte jobbet med å sammenfatte en felles pedagogisk plattform for barnehagen vår. Hvordan vi jobber i møte med barn og foreldre.

Her kan dere lese vårt verdigrunnlaget i forhold til barn og barndommen, demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling og livsmestring og helse.

Verdigrunnlaget i Nordlys Barnehage