Barnehagen vår

 

Nordlys Barnehage AS er en privateid barnehage i leide lokaler med oppstart 15. oktober 2007. Lokalene tilhører Kabelvåg idrettslag(klubbhuset) og barnehagen eies av Trude H. Esperø og Cecilie C. Brinchmann med hver sine 50% eierandeler.

Barnehagen ligger ved siden av Kong Øysteins hall i Kabelvåg, med idrettsplassen tett inntil og med naturskjønne omgivelser og flott turterreng i umiddelbar nærhet. Barnehagens uteområde ligger godt skjermet fra trafikk og støy og utforminga gir barna gode fysiske utfordringer. Inneområdet er i 1. etg. på klubbhuset og er omgjort fra kafe`og garderober til barnehage. Bygget er romslig og oversiktlig med rom der barn får muligheten til å leke i større eller mindre grupper.

Barnehagens åpningstid er fra 07.15-16.15 og barnehageåret er fra 01.august-31.juli. Vi stenger barnehagen i 2 uker hver sommer og følger vanlig barnehagebestemmelser med 5 planleggingsdager i løpet av året.