Barnehagen vår

 

Nordlys Barnehage AS er en privateid barnehage i leide lokaler med oppstart 15. oktober 2007. Lokalene tilhører Kabelvåg idrettslag(klubbhuset) og barnehagen har fram til høsten 2021 vært eid av av Trude H. Esperø og Cecilie C. Brinchmann. Høsten-21 tok Christer Jakobsen og Maria Therese Berg over som eiere sammen med Trude. De har en eierandel på 33,33% hver. 

Barnehagen ligger ved siden av Kong Øysteins hall i Kabelvåg, med idrettsplassen tett inntil og med naturskjønne omgivelser og flott turterreng i umiddelbar nærhet. Barnehagens uteområde ligger godt skjermet fra trafikk og støy og utforminga gir barna gode fysiske utfordringer. Inneområdet er i 1. etg. på klubbhuset og er omgjort fra kafe`og garderober til barnehage. Bygget er romslig og oversiktlig med rom der barn får muligheten til å leke i større eller mindre grupper. Høsten 2018 ble barnehagen bygd ut og i begynnelsen av 2019 tok vi i bruk nytt stellerom, barnetoalett, kontor, garderobe til de ansatte og litt større lekeareale.

Barnehagens åpningstid er fra 07.15-16.15 og barnehageåret er fra 01.august-31.juli. Vi stenger barnehagen i 2 uker hver sommer og følger vanlig barnehagebestemmelser med 5 planleggingsdager i løpet av året.