Progresjonsplan fagområder

Her kan dere lese progresjonsplanen til Nordlys Barnehage for de syv fagområdene i rammeplanen. Planen er utarbeidet høsten 2018 av hele personalet i et kompetanseutviklingsprosjekt.