Ukeplan 2021/2022

Mandag:

10.00: Gym for alle gruppene. Store-og førskolegruppa har gym i Kong Øysteins hall. 

13.30: Steg for steg/Æ e Mæ for førskolegruppa.

Tirsdag:

10.15 Lillegruppa aktivitet

Turdag for store- og førskolegruppa

Onsdag:

10.15: Samlingsstund lillegruppa og temasamling for store- og førskolegruppa

13.30: Steg for steg/Æ e mæ storegruppa.

Torsdag:

10.00 Lillegruppa aktivitet.

10.15 Tall- og språksprell for storegruppa.

13.30 Førskolegruppe 

Fredag:

10.15: Musikk- eller eventyrstund for hele barnehagen.

Vi lager varmmat til lunsj - 2 kokker, en fra storegruppa og en fra førskolegruppa.