Kontakt

Besøksadresse

Nordlys Barnehage AS
Rækøyveien 42
8310 Kabelvåg

Postadresse

Nordlys Barnehage AS
Rækøyveien 42
8310 Kabelvåg

Telefon

Hovednummer:76 07 77 30
Nordlys:76 07 77 30

Styrer

Maria Therese Berg
Tlf: 917 94 511
E-post: maria.t.berg@nordlysbarnehage.no