De utrolige årene

Personalet i Nordlys Barnehage deltok på skole- og barnehageprogrammet De utrolige årene barnehageåret 2011/2012.