Dagsrytme

07.15: Barnehagen åpner

Barn og foreldre blir møtt i garderoben.

Lek

08.45: Morgensamling med kalendertrekk

09.00: Frokost

Vi synger matsang og barna smør maten sin selv. Vi gir og får hjelp, prater og koser oss sammen. Barna rydder etter seg selv.  

Lek/gruppeaktiviteter rett etter frokost.   

10.20: Samlingsstund/tilrettelagte aktiviteter.

Vi deler oss i grupper og jobber med relevante ting i forhold til alder, forutsetninger og periodens tema. På fredager har vi felles musikkstund med alle barn og voksne.

11.00: Påkledning

Toalettbesøk. De store kler på seg selv og de små øver seg. Vi trener på selvstendighet, gi og få hjelp.

Utelek

Barna utfolder seg fysisk på uteområdet og på turer. De leker med hvem og hva de vil og får erfare ulike værtyper. Sovetid for de minste barna.

13.00: Lunsj

Vi synger matsang og barnea smør maten selv. Vi gir og får hjelp, prater og koser oss sammen. Barna rydder etter seg selv.

13.30: Tilrettelagte aktiviteter for de største barna

Ulike opplegg på de forskjellige dagene for 3, 4 og 5(6) åringene.

Lek/gruppeaktiviteter

Vi roer ned, barna finner aktiviteter de vil holde på med. Vi er enten inne eller ute.

16.15: Barnehagen stenger

Samtaler om dagen og gir evt. beskjeder. Dagsrapport.