Tegn til tale

De voksne i Nordlys Barnehage er opplært i bruk av "tegn til tale". Dette er et språkverktøy som brukes for å lette språkinnlæringen til barn med spesielle behov og ellers barnegruppa for øvrig.