Ut på tur!

Barnehagen har faste turdager i uka og vi ønsker å gi barna gode og positive turopplevelser ved å bruke naturen gjennom alle de 4 årstidene. Det er viktig å legge turene opp på barnas premisser og la de være med å planlegge for å oppnå dette målet.