Hovedmål for barnehagen

Med vårt arbeid i barnehagen ønsker vi å hjelpe og støtte barna i deres utvikling mot å bli trygge og glade barn med tro på seg selv.