Velkommen til Nordlys Barnehage

Barnehagen vår ligger ved siden av Kong Øysteins hall i Kabelvåg, med idrettsplassen tett inntil og med flott turterreng i umiddelbar nærhet. Barnehagens uteområde ligger godt skjermet fra trafikk og støy og utforminga gir barna gode fysiske utfordringer. Hos oss går det 23 barn fra 1-6 år fordelt på ulike grupper ut i fra alder.