I Nordlys Barnehage har vi kompetanse på alternativ og supplerende kommunikasjon

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Klikk deg inn og les mer om hva dette dreier seg om.