Trafikksikker barnehage

Våren 2023 ble vi godkjent som trafikksikker barnehage.

For å bli godkjent som trafikksikker barnehage må tre kriterer oppfylles:

  • Trafikksikkerhet i barnehagen - rutiner for å ivareta barnas sikkerhet på turer til fots, med bil eller kollektivtransport og vårt arbeid med trafikksikkerhet skal være nedfelt i årsplanen. 
  • Trafikkopplæring i barnehagen - gi barna opplevelser og erfaring med trafikkregler for fotgjengere, ved bruk av sansene og bruk av sykkelhjelm, refleksvest og bilbelte.
  • Samarbeid mellom barnehage og hjem - trafikksikkerhet og trafikkopplæring som årlig tema på foreldremøter, veilede i forhold til sikring av barn i bil og informasjon om rutinene for å ivareta barns sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port.

Rutinene våre for å ivareta barnas sikkerhet i trafikken finner dere under nytting informasjon her på hjemmesiden vår. Dere kan også lese mer om hvordan vi jobber med trafikksikkerhet i årsplanen vårr. Denne finner dere under planverk.