I Nordlys Barnehage har vi en egen handligsplan mot mobbing

Her kan du lese litt om hvordan vi jobber med det psykososiale miljøet i barnehagen og hvilke rutiner vi har i arbeidet med forebygging av mobbing.